ตรวจสอบเครน

ตรวจสอบเครน สำคัญไหม มีการทดสอบน้ำหนักอย่างไร

ว่าด้วยเรื่องของการตรวจสอบเครน หรือตรวจสอบปั้นจั่น ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องจัดให้มีการตรวจสอบเครนด้วย การตรวจสอบเครนมีความสำคัญอย่างไร ถ้าไม่ตรวจสอบเครน มีความผิดไหม หลากหลายคำถามที่หลายคนสงสัย บทความนี้จึงได้รวบรวมคำตอบ พร้อมให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เรื่องการทดสอบน้ำหนักเครน จะน่าสนใจแค่ไหน ตามไปดูกันเลย

เครน หรือ ปั้นจั่น ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงอย่างแพร่หลาย สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้น แต่ก็มักจะมีข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการใช้งานเครนหรือปั้นจั่นไม่ใช่น้อย ทำให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานได้กำหนดให้มีการทดสอบเครนและกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554 โดยวิศวกรวิชาชีพเป็นผู้ดำเนินการ หรือวิศกรเครื่องกล เพื่อจัดทำข้อมูลรายงานการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นให้กับทางนายจ้าง จนนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตัวพนักงานและนายจ้างเอง

หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ามีโทษทางกฎหมายตาม พรบ. ด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม มาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่น

การตรวจสอบเครนหรือปั้นจั่น นอกจากจะต้องตรวจสอบสภาพ โครงสร้าง รวมถึงระบบต่างๆ แล้ว ยังต้องทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นด้วย วิศวกรต้องทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่น ตามอายุการใช้งาน ดังนี้

  • ปั้นจั่นใหม่

สำหรับปั้นจั่นใหม่ ขนาดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่า แต่ไม่เกิน 1.25 เท่า สำหรับปั้นจั่นใหม่ที่มีขนาดเกิน 20 ตัน แต่ไม่ถึง 50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตัน จากพิกัดยกที่ปลอดภัย

  • ปั้นจั่นเก่า

สำหรับปั้นจั่นเก่าให้ทดสอบน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริง แต่ต้องไม่เกินพิกัดปลอดภัยที่ผู้ผลิตกำหนด หรือในกรณีที่ปั้นจั่นไม่มีพิกัดปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ต้องให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยก ในการทดสอบแทน

อย่างไรก็ตาม น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกนี้ อาจใช้น้ำหนักจริงหรือมีการทดสอบด้วยน้ำหนักจำลองก็ได้ ตามความเหมาะสม

สำหรับการตรวจสอบเครน โดยหลักๆ แล้วจะมีการตรวจสอบสภาพโครงสร้าง ตรวจระบบต้นกำลังเครน ระบบหล่อลื่น ระบบเชื้อเพลิง ระบบเบรกเครน ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของปั้นจั่น ตรวจสอบสลิง โซ่ ตรวจสอบการชำรุด สึกหรอหรือความเสียหาย ตรวจสอบสัญญาณเสียง สัญญาณไฟแจ้งเตือน ระบบเสียงแจ้งเตือนต้องได้ยินชัดเจน

ทั้งหมดนี้ ก็คือ การตรวจสอบเครนและการทดสอบเครน ทีนี้ ทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมว่า ทำไมต้องมีการตรวจสอบเครน และทดสอบการรองรับน้ำหนักเครน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดอย่างไร

Scroll to Top