สถานที่ทางศาสนา

ศึกษาสถานที่สำคัญต่อการอนุรักษการท่องเที่ยววัด

หากคุณกำลังเบื่อกับการไปเที่ยวห้างหรูหรือเบื่อผู้คนมากมาย อยากลองเปลี่ยนบรรยากาศไปสัมผัสความสงบและเรียบง่าย อยากเที่ยวแบบใกล้ชิดวัฒนธรรมของชนพื้นบ้านตามต่างจังหวัดหรือกำลังศึกษาสถานที่สำคัญต่อการรณรงค์อนุรักษ์การท่องเที่ยววัดอยู่แล้วหล่ะก็ ในบทความนี้จะพาทุกๆ ท่านไปทำความรู้จักกับการท่องเที่ยววัดเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดน่านกันครับ จะมีวัดอะไรบ้างนั้น? เราไปชมกันครับ

ทำความรู้จักกับจังหวัดน่าน

“น่าน” เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของภาคเหนือ เป็นที่ตั้งของเมืองที่สำคัญในอดีต เช่น เวียงวรนคร (เมืองพลัว) เวียงศีรษะเกษ (เมืองงั่ว) เวียงภูเพียงแช่แห้ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำน่านอีกด้วย ประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่านที่เป็นหัวเมืองสำคัญมาตั้งแต่ครั้นอดีตกาล ย่อมอยู่คู่กับวัดววาอารามต่างๆ มากมาย ซึ่งตัวจังหวัดน่านมีวัดที่สวยงามและมีพระธาตุประจำปีนักษัตรอย่างปีเถาะ (กระต่าย) อย่างพระธาตุแช่แห้ง อีกด้วย

วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดที่สำคัญสำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะ (กระต่าย)

ตามความเชื่อเรื่องการไหว้พระธาตุพระจำปีเกิดของชาวล้านนา เชื่อว่าคนเกิดปีเถาะมีพระธาตุประจำปีเกิด คือ “พระธาตุแช่แห้ง” ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน ซึ่งผู้ที่เกิดปีเถาะ อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งสำหรับทุกๆ ท่าน ควรหาโอกาสไปกราบนมัสการพระธาตุแช่แห้งสักครั้ง เพื่อเป็นการเสริมบุญบารมีให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิต 

ไหว้พระ 6 วัด เสริมมงคลในจังหวัดน่าน

1.วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่ อ.ภูเพียง ใกล้กับตัวเมืองจังหวัดน่าน องค์พระธาตุสีทองแววาว ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ยๆ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตามบันทึกประวัติศาสตร์ในอดีต องค์พระธาตุแช่แห้งเป็นตัวแทนแห่งความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างเมือง “น่าน” กับ “สุโขทัย” 
2.วัดภูมินทร์ เป็นอีกหนึ่งวัดที่เราสามารถมองเห็นได้ในธันบัตรสิบบาทในอดีต ที่มีความของภาพวาดฝาผนัง ปู่ม่าน ย่าม่าน หรือ ภาพกระซิบรักบรรลือโลก จนเป็นภาพวาดที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่าน  ความสวยแปลกของวัดภูมินทร์ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน  คือ พระอุโบสถทรงจตุรมุขที่มีบันไดนาคทั้งสี่ทิศ ข้างในประดิษฐานพระประธานจตุรพักตร์ 4 ด้าน ไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดทิศไหนก็จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้าน
3.วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตัววัดตั้งอยู่กลางเมืองน่านตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มีวิหารขนาดใหญ่ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนา จุดเด่น คือเจดีย์ช้างค้ำทรงลังกาซึ่งสูงตระหง่าน บริเวณฐานเจดีย์รูปปั้นช้างครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัด
4.วัดมิ่งเมือง เป็นอีกหนึ่งวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงเป็นที่ตั้งของ “เสาหลักเมืองน่าน” ที่เป็นสักการะของคนน่าน นักท่องเที่ยวที่มาถึงต่างต้องไปไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
5.วัดหนองบัว เป็นวัดไม้เก่าแก่ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา วิหารทรงเตี้ยแจ้สร้างแบบศิลปะไทลื้อ มีสิงห์อยู่หน้าประตู 2 ตัว ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาฝนังซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของพุทธประวัติและจันทคาธชาดก ที่วิจิตรงดงามครับ
6.วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยทางด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ งดงามแบบศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองน่านได้ทั้งเมืองแบบ 360 องศา ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ห้ามพลาดกันเลยหล่ะครับ

การศึกษาอนุรักษ์การท่องเที่ยววัดสามารถให้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง ?

การที่เราท่องเที่ยววัดวาอาราม ที่เราสามารถทราบถึงประวัต์ความเป็นมาและตำนานอภินิหารบางส่วนนั้นจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและขยายฐานการท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนใกล้ๆ กับวัดได้อีกด้วยครับ

Scroll to Top