วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพมหานคร

10 วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพมหานคร

การเริ่มต้นปีที่ดีสำหรับต้อนรับสิ่งใหม่ หลายๆ ท่านก็คงอยากที่จะหาสิ่งมงคลเสริมพลังใจให้กับตนเองกันใช่มั้ยหล่ะครับ ซึ่งที่พึ่งทางใจของชาวไทยก็คงนี้ไม่พ้นการไปไหว้พระตามวัดสำคัญๆ ต่างๆ ซึ่งเป็นทางเลือกของคนหลายๆ คนอย่างแน่นอน ใบบทความนี้เราขอรวบรวมสถานที่มงคลอย่าง “10 วัดศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพมหานคร” ให้กับทุกๆ ท่าน เพื่อให้สามารถวางแผนไหว้พระ 10 วัด ในกรุงเทพฯได้อย่างสบายๆ จะมีวัดไหนบ้างนั้น เราไปชมกันเลยครับ

1. วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว

วัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ด้วยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 พร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวังและกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นอกจากนี้ภายในยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สวยงามมากมายที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามให้ได้เที่ยวชม อาทิเช่น พระอุโบสถ, ศาลาราย, พระศรีรัตนเจดีย์, ปราสาทพระเทพบิดร หรือพระปรางค์แปดองค์ เป็นต้น วัดพระแก้วเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

2. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของในระดับโลก นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากมายเดินทางมาที่กรุงเทพฯ ต่างแวะเข้าชมชมวัดอรุณฯ กันอย่างล้นหลาม วัดแห่งนี้ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับฝั่งของพระบรมมหาราชวัง เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีความสวยงามโดดเด่ดแม้ในเวลากลางคืน วัดอรุณฯ เปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมและกราบไหว้ขอพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น.

3. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศนฯ เป็นอีกวัดศักดิ์สิทธิ์ของไทยที่เรามักจะเห็นติดไปกับภาพของเสาชิงช้าภาพต่างๆ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนตีทองและถนนบำรุงเมือง ภายในวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของพระองค์มาบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนีอีกด้วย เปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมและกราบไหว้ขอพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น.

4. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

วัดเบญจมบพิตรฯ เป็นอีกหนึงวัดสำคัญของชาวกรุงเทพฯ วัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยเป็นที่ตั้งของโลหะปราสาท ซึ่งมีหลงเหลือเพียงแห่งเดียวของโลก ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

5. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือที่เราชาวเมืองกรุงรู้จักกันในนาม “วัดภูเขาทอง” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เชิงท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค และคลองรอบกรุง แขวงบ้านบาตรตัดกับคลองบางลำพู เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดสระแก และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดสระเกศ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม สิ่งที่โดดเด่นมากของวัดภูเขาทองแห่งนี้คือ “พระบรมบรรพต” โดยได้เริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งสูงประมาณ 77 เมตร ด้านบนสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมทุกวัน โดยไม่เสียค่าเข้าชม

6. วัดระฆัง โกศิตารม

วัดระฆัง ตั้งอยู่บริเวณใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา การเดินทางสะดวกเพียงแค่นั่งเรือข้ามฝากจาก ท่าช้าง ก็สามารถเดินทางถึงวัดได้ ตัววัดมีพระอุโบสถที่สวยงามเป็นทรงแบบรัชกาลที่ 1 ภายในประดิษฐาน หลวงพ่อยิ้มรับฟ้า เป็นพระประธาน เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสำริด ปางสมาธิ  ที่มีความสวยสดงดงามเป็นอย่าง  เปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมและกราบไหว้ขอพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-18.00 น.

 7. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือเรียกอีกชื่อหนึงว่า “วัดโพธิ์” หรือในสมัยก่อนเรียก วัดโพธาราม เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ รัชกาลที่ 1 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 มีชื่อเสียงในเรื่องนวดแผนไทย พระพุทธรูปปางนอนที่สวยงามและยังมีสัญลักษณ์อย่างยักษ์วัดโพธิ์ นอกจากเป็นสถานที่เหมาะแก่การสักการะบูชาแล้ว วัดยังมีมุมถ่ายภาพสวยๆเยอะมากเลยทีเดียว เปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมและกราบไหว้ขอพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-17.00 น.

8. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

“สักการะ หลวงพ่อโต” เป็นประโยคที่ชาวกรุงเทพฯ มักจะพูดกันเวลานึกถึงวัดศักดิ์สิทธิ์ ตัววัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ จึงทำให้บรรยากาศภายในวัดเย็นสบายและร่มรื่น เราสามารถนั่งเรือโดยใช้บริการเรือข้ามฟากที่ ท่าเรือปากคลองตลาด มายังท่าเรือของวัดกัลยาณมิตรได้เลย เปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมและกราบไหว้ขอพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

9. วัดอมรินทราราม

กราบขอพร “หลวงพ่อโบสถ์น้อย” แหง่งวัดอมรินทรารามวรวิหาร ทางวัดตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย ภายในมีโบสถ์ที่สวยงามเงียบสงบ เปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมและกราบไหว้ขอพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.

10. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ตั้งอยู่บริเวณถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ถือได้ว่าเป็นอีกวัดที่สำคัญของกรุงเทพฯ แต่เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อว่า “วัดใหม่”  ปัจจุบันวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมสถาปัตยกรรมของอาคารต่าง ๆ พร้อมทั้งไหว้พระขอพร โดยมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระอุโบสถ, พระเจดีย์ใหญ่, วิหารพระศาสดา เป็นต้น เปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมและกราบไหว้ขอพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

Scroll to Top