ธรรมะสอนใจเรื่องความรัก

ธรรมะสอนใจเรื่องความรัก

เรื่องของ “ความรักกับธรรมะ” อาจเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงควบคู่กันมากกว่าที่เราคนทั่วไปจะคาดถึง ความรักนั้นเป็นสิ่งที่คู่รักควรหยิบยื่นให้กันเพื่อทำให้ชีวิตคู่จะไปกันได้ดี แต่การที่ความรักจะไปได้ดีนั้น ก็ต้องอาศัยข้อธรรมเป็นปัจจัยเสริมที่จะช่วยเป็นที่ยึดเหนี่ยวการกระทำและสอนสั่งจิตใจของคู่รักทุกๆ คู่ให้ประพฤติตนอยู่ในสิ่งที่ดีงาม “ความรักกับธรรมะ”จึงเป็นคำที่คู่รักทุกคู่ ควรคำนึงถึงอยู่เสมอ เพื่อความราบรื่นในชีวิตคู่ตลอดไปนั่นเอง  ในบทความนี้จะพาทุกๆ ท่านมาพบกับหลักคำสอนของพุทธศาสนาที่จะช่วยให้คู่รักใช้ชีวิตได้อย่างมีสติและครองรักได้อย่างราบรื่นกันครับ หลักคำสอนธรรมะที่เกี่ยวกับ ”ความรัก” 1. ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ เป็นหลักธรรมอันดับต้นๆ ที่เรามักจะได้พบได้เห็นกัน ซึ่งคำว่า “ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์” ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้ว่า “ปิยโต ชายเต โสโก” – ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีแต่ความเศร้าโศก“ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข” – ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวง ย่อมเป็นทุกข์ เมื่อเข้าใจโลกไปตามความจริงดังนี้แล้ว จะทำให้เราไม่ยึดมั่น ถือมั่นกับความรักจนเกินไป เมื่อต้องพลัดพราก ต้องลาจาก หรือต้องเลิกกันไป ก็จะได้เข้าใจความเป็นธรรมดาของความรัก รู้จักปล่อยวาง ทำให้ไม่เสียสติ ไม่เครียดนั้นเองครับ 2. รักอย่างมี”สติ” การทุ่มเทให้กับความรักเป็นสิ่งที่ดีเสมอ แต่ถึงกระนั้นแล้ว การรักใครเราต้องรักอย่างมีสติด้วย ไม่ควรเก็บทุกๆ เรื่องมาคิด เก็บทุกๆ อย่างมาตั้งคำถาม เราควรพยายามทำความเข้าใจในความรักระหว่างบุคคลทั้งสอง …

ธรรมะสอนใจเรื่องความรัก Read More »