ตรวจสอบเครน

ตรวจสอบเครน สำคัญไหม มีการทดสอบน้ำหนักอย่างไร

ว่าด้วยเรื่องของการตรวจสอบเครน หรือตรวจสอบปั้นจั่น ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องจัดให้มีการตรวจสอบเครนด้วย การตรวจสอบเครนมีความสำคัญอย่างไร ถ้าไม่ตรวจสอบเครน มีความผิดไหม หลากหลายคำถามที่หลายคนสงสัย บทความนี้จึงได้รวบรวมคำตอบ พร้อมให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เรื่องการทดสอบน้ำหนักเครน จะน่าสนใจแค่ไหน ตามไปดูกันเลย เครน หรือ ปั้นจั่น ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงอย่างแพร่หลาย สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้น แต่ก็มักจะมีข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการใช้งานเครนหรือปั้นจั่นไม่ใช่น้อย ทำให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานได้กำหนดให้มีการทดสอบเครนและกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554 โดยวิศวกรวิชาชีพเป็นผู้ดำเนินการ หรือวิศกรเครื่องกล เพื่อจัดทำข้อมูลรายงานการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นให้กับทางนายจ้าง จนนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตัวพนักงานและนายจ้างเอง หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ามีโทษทางกฎหมายตาม พรบ. ด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม มาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่น การตรวจสอบเครนหรือปั้นจั่น นอกจากจะต้องตรวจสอบสภาพ โครงสร้าง รวมถึงระบบต่างๆ แล้ว ยังต้องทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นด้วย วิศวกรต้องทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่น ตามอายุการใช้งาน ดังนี้ ปั้นจั่นใหม่ …

ตรวจสอบเครน สำคัญไหม มีการทดสอบน้ำหนักอย่างไร Read More »