pvd coating

pvd coating ทำให้ชิ้นงานมีคุณสมบัติอย่างไร

pvd coating หลายคนอาจเคยได้ยินมาแล้วบ้าง โดยเฉพาะคนอยู่ในวงการอุตสาหกรรม เครื่องมือ เครื่องจักรหรือชิ้นงานต่างๆ หากใช้งานไปนานๆ แล้วย่อมเกิดการสึกหรอ เกิดสนิมต่างๆ ขึ้น ทำให้อายุการใช้งานนั้นสั้นลงแต่กระบวนการนี้ช่วยเพิ่มคุณสมบัติของชิ้นงานได้หลายประการ ทำให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น pvd coating PVD ย่อมาจาก physical vapor depositional  คือ กระบวนการสร้างฟิล์มบางที่มีความแข็งสูง โดยฟิล์มนี้มีแรงเสียดทานบนพื้นผิวที่ต่ำ มีความต้านทานการขัดสีผิวที่ดีเยี่ยมสามารถต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ลดปัญหาการเกิดสนิมและต้านทานการกัดกร่อนแถมยังช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์ให้ใช้งานได้อย่างยาวนานมากขึ้นอีกด้วย pvd coating เป็นการเคลือบผิวแข็ง โดยเมื่อชิ้นงานมีการใช้งานแล้วจะเกิดการสึกหรอถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นจุดแรกที่บริเวณผิวของชิ้นงาน ดังนั้น การทำให้ผิวของชิ้นงานนั้นแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นจึงสามารถช่วยลดการสึกหรอลงได้แถมยังช่วยยืดอายุการใช้งานได้อีกด้วย หากเราทำให้ผิวของชิ้นงานนั้นมีความลื่น เพิ่มมากขึ้นจะสามารถลดการเสียดสีลงได้และยังสามารถลดพลังงานที่ต้องใช้ในการขับเคลื่อนชิ้นงานนั้นๆ ได้ด้วย เทคโนโลยีการชุบแบบ pvd coating เป็นการเคลือบทางกายภาพภายใต้สภาวะของสุญญากาศให้ได้เนื้อฟิล์มที่มีความบางในระดับไมครอนบนผิวของชิ้นงาน ความแข็งแรงของเนื้อฟิล์มที่เคลือบนั้นมีค่าสูงกว่า Tungsten carbide หากเปรียบเทียบกับการทำ Hard chrome หรือ Nitriding ฟิล์มที่ได้จากการชุบ pvd นั้นจะมีความแข็งแรงมากกว่าแถมยังสามารถช่วยลดการสึกหรอได้เป็นอย่างดีด้วย ความหนาของฟิล์มบางเพียงไม่กี่ไมครอนนี้เชื่อหรือไม่ว่าทำให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าที่คุณคิด นอกจากนั้นยังทำให้คุณหมดกังวลเรื่องของปัญหาขนาดชิ้นงานที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย   ความแข็งแรงของเหล็กเกรดที่มีการชุบแข็งที่อุณหภูมิสูงเช่น SKH, SKD …

pvd coating ทำให้ชิ้นงานมีคุณสมบัติอย่างไร Read More »